Monday, 27 May 2019

Werner Aspenström: 'Nunc stans'

nunc stans

Gatlyktorna har rotat sig i staden.
på landet försvinner träd efter träd.
De har gått på export till Tyskland.
Eller också är det mörkret.
Jag ljuger ihop en sommardag åt ett höstbarn,
en utflykt som på de kritade tygskornas tid.
Någon har brett en stor smörgås av en gräsbacke
med stackmoln som pålägg.
Sjö finnes, glasbjörkar finnes och klibbalar
och en fyra meter hög enbuske.
Luften bjuder på en starkt kolsyrad läskedryck.
Du befinner dig kort sagt på den festplats,
nunc stans,
där dans alltid pågar.
Latin, fritt översatt:
Svävflugor över rödsvingel.nunc stans

The street lamps have taken root in the town.
In the country tree after tree disappears.
They have been exported to Germany.
Or maybe it’s the darkness.
I fabricate a summer’s day for an autumn child,
an excursion as in the age of chalked plimsolls.
Someone’s spread a large smörgås of a grass slope
stacked with a topping of cumulus.
There’s a lake, there are downy birches and black alders
and a four-metre-high juniper bush.
The air offers a nose-prickling fizzy drink.
In short you are standing at the festive venue
nunc stans,
where there’s always dancing.
Latin, freely translated:
Beeflies above red fescue.


No comments: