Wednesday, 30 April 2014

Another Aspenström


Snöbrev

Det är sant att slätten är smärtsamt fri
och att konungen är sträng i sin tystnad.
Ge mig ett berg och ett eko säger rösten
om en mild horisont ber ögonen ofta.
Din oro syster är ändå för stor:
fågeltorn kan resa sig på dessa fält
och vita duvor korsa nattens dimma
minnen bygga sina grottor drömmar
tända sina lyktor.

Det är rätt det du frågar om vinden.
Ofta lockades vi ut av misstag
någon hörde steg någon röster.
Alltid var det samma skärande vind
som blandade snö med snö.
Dagen kan därför bli lång men de som väntar
har alltid sin väntan tillsammans
de vakna delar sin vakenhet de sovande
har stämt möte i sin sömn.

Det finns naturligtvis värme mellan oss
fastän vi har blivit snömänniskor
en lägereld som vi sträcker händerna mot
om den också inte brinner med lågor.
De som länge levat under valv av frost
kan plötsligt lyftas liksom av en våg
kan genomströmmas av en okänd kärlek
en oerhörd koral som blodets tunna orgelpipor
aldrig lät dem höra.

Ett brev skriver jag till dig
syster på en blå veranda
en hälsning att jag tänker stanna
att jag kanske aldrig återvänder.
Jag har druckit ett vin av snö
jag älskar en kvinna av snö.
Av snö är ryttaren och hästen
som nu bär brevet till din dörr.


Snow-letter

It’s true that the plain is painfully free
and that the king’s severe in his silence.
Give me a mountain and an echo the voice says
a mild horizon eyes will often beg for.
Your worry sister is still too great
Bird-watching towers can rise up on these fields
and white doves cross the nocturnal mist
memories build their caverns dreams
light their lamps.

What you ask about the wind is correct.
We were often lured out by mistake
someone heard steps someone voices.
It was always the same biting wind
that mingled snow with snow.
So the day can be long but those waiting
will always be waiting together
those awake share their wakefulness those asleep
have arranged to meet up in their sleep.

There is naturally warmth between us
although we’re now figures of snow
a campfire we stretch out our hands to
even if it doesn’t burn with flames.
Those who’ve lived long beneath vaults of frost
can suddenly be lifted as if by a wave
be pervaded by an unknown love
an immense chorale that the blood’s thin organ pipes
never let them hear.

I am writing a letter to you
sister on a blue verandah
a greeting that I will stay
that perhaps I will never return.
I have drunk a wine of snow
I love a woman of snow.
Of snow are the rider and the horse
now carrying the letter to your door.

1 comment:

David C Brown said...

Thanks for the fascinating poems.