Sunday, 3 May 2015

A tentative translation of Lagerkvist's 'Kärlekens visa'

Kärlekens visa har inga ord,
nynnar som vinden i träden,
svävar lätt över blommande jord,
leker i sommarsäden.

Ingen hör den mera än vi,
du och jag vid din sida.
För det är oss den sjunger i
sin sång över jorden vida.


There are no words in the song of love,
hums like the wind in the tree-tops,
earth in flower it floats high above,
plays in the summer seed-crops.

No one hears it more than we do,
you and me close beside you.
For it is us it sings anew
in song in the skies it flies through.

No comments: