Friday, 14 September 2012

B.S. Ingemann - Danish 19th century poet - in autumn mood


Efteraars-Tone

(Til **)

Falmer Liv med Løv i Skoven –
Er den fagre Tid forbi –
Vinterstjernen staaer foroven
Med Skjærsommerflammen i.

Har du glemt de gamle Dage?
Flye de dig som Drøm forbi?
Deres Stjerne blev tilbage
Med en evig Livsglands i.


Autumn mood

(For **)

Should life with wood’s leaves be fading,
Its fair season’s had its fling –
High up, winter’s star’s parading
With midsummer’s flame within.

Are the old days past retaining?
Do they flee you like some dream?
In their star they live, remaining
As an everlasting gleam.


No comments: