Wednesday, 25 November 2009

Wallace Stevens in translation

V
I do not know which to prefer,
The beauty of inflections
Or the beauty of innuendoes,
The blackbird whistling
Or just after.

V
Jeg ved ikke hvad man skal foretrække,
Tonefaldenes skønhed
Eller hentydningernes skønhed,
Solsorten der fløjter
Eller lige bagefter.


Click here for the whole cycle in English or Danish.

No comments: