Monday, 4 March 2013

Poem from my PA cycle (George Irons 4 March 1906 - 16 April 1980)


TIME FOR MUSIC
 
‘something to show you’ said pa
opening a flattish cardboard box
extracting a silver letter m
with curved feet roughly five by two

pulling the right leg forward
he formed a tripod
the third leg topped by
a scooped ellipse

‘ah’ said pa
lifting a long letter l from the box
with a c underneath
a c with a howler monkey’s tail
an l with gradations
and tapering weight
with two metal pins
like fangs
sticking out from its base

‘from beethoven’s time –
beauty, isn’t she?’

she was, pa, she was –
a silent metronome! –
and perfect for you
pa the cautious
who’d ticktock his notes
looking for music held within them
instead of between them,
for time’s displacement
its dislocation
where laws can be broken
and freedom gained

pa kept his beauty highly polished
the gentle sway of the monkey’s tail
left in its wake a trail of star-dust
mesmerised
pa played out of timeTID TIL MUSIK

‘her er noget du skal se’ sagde pa
og åbnede en temmelig flad kartonæske
tog et m bogstav ud af sølv
med buede ben cirka tolv gange fem

trak så det højre ben frem
og formede en trefod
med det tredie ben kronet af
en konkav ellipse

‘ah’ sagde pa
og løftede et langt l bogstav fra æsken
med et c nedenunder
et c med en brøleabehale
et l med inddelinger
og kileformet vægt
med to metalstifter
som hugtænder
der stak ud af bunden

‘fra beethovens tid –
et pragtstykke, hvad?’

afgjort, pa, afgjort –
en tavs metronom! –
lige noget for dig
pa den forsigtige
som spillede sine noder tik-tak
på jagt efter musikken indeni dem
i stedet for imellem dem
efter tidens forskydning
dens forvridning
hvor love brydes
og frihed vindes

pa holdt sit pragtstykke højtpoleret
abenhalens blide svajen
efterlod et spor af stjernestøv
tryllebundet spillede pa
ude af takt og tid

No comments: