Tuesday, 23 October 2012

Poem by the Norwegian writer
Helge Torvund


Eg føddest på ei slette

Eg føddest på ei slette
der havet var
lyd og strålar

Eg voks opp
til lyssmed

I dag
skin gardina
i aprilvinden
Musikken stig
og i min kropp
banker eg
lyset inn.


I was born on a plain

I was born on a plain
where the sea was
sound and rays

I grew up to be
a lightsmith

Today
the curtain gleams
in the April wind
The music rises
and into my body
I hammer
in light.

No comments: