Monday, 11 January 2010

Dutch poem - anonymous, 14th century


Ghequetst ben ic van binnen

Ghequetst ben ic van binnen,
Doorwont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ik mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.


My breast is sore afflicted

My breast is sore afflicted,
My heart tormented so,
By thy great love inflicted
The wound does ever grow.
Where’er I turn, where’er I go,
By night, by day no rest is given;
Where’er I turn, where’er I go,
With thoughts of thee my heart is riven.

No comments: