Monday 31 December 2012

Poem by the Dutch writer
Rogi Wieg

NO REVOLVER

For Bert Schierbeek

It’s raining, the last of the flowers are
letting go, but people are blooming.

Hölderlin briefly reads clearly
then clouds over: curtains are shut

during the daytime. Doors close
without a keyhole. It’s raining hard.

And yet: humans believe that the world is
getting better, women draw a lipstick

and no revolver. Women bathe children,
but the sky turns their water black.

And yet: time unreels to give people
extra time and now Hölderlin will chuckle a bit

about the last pears. Although he’s mistaken:
it is his madness dancing to ashes’ tune.

It’s raining, the last flowers are
strewing children on the old earth.

And Hölderlin pores over his poem,
scratches some words, drinks and prays.

Sunday 30 December 2012

Billy Collins in Danish?!

En anden grund til at jeg ikke har et gevær i huset

En anden grund til at jeg ikke har et gevær i huset
Naboernes hund vil ikke holde op med at gø.
Den gøer med densamme høje, rytmiske gøen
den bruger hver gang de forlader huset.


De må tænde for den hver gang de går ud.
Naboernes hund vil ikke holde op med at gø.
Jeg lukker samtlige vinduer i huset
og sætter en Beethovensymfoni på for fuld udblæsning
men, dæmpet under musikken, kan jeg stadig høre den
gø, gø, gø.


og nu ser jeg den sidde i orkestret,
scenevant, med hævet hovedet, som om Beethoven
havde inkluderet en stemme for gøende hund.


Da pladen til slut er forbi gøer den endnu,
sidder dér i obogruppen og gøer,
stirrer stift på dirigenten, som
opmuntrer den med taktstokken


imens de andre musikere lytter i ærbødig
tavshed til den berømte solo for gøende hund,
denne endeløse coda der for første gang etablerede
Beethoven som nyskabende geni.

Why not? For more in parallel text version, go to here.

Saturday 29 December 2012

Poem by Eva Gerlach from 'Situaties' (2007)


HELLEBOSCH, 5

Someone sings in the house behind doors that are five,
walls that are ten centimetres, bawling,
bellowing, someone scrubs herself bare, lets
air loose everywhere. In pipes and against

tiles, window-panes and thing contrary to
floor what you call? then an echo,
a whistling proceeds, a resonance audible
even in hearths and in logs, sweeping via

chimney flue over beeches, puff balls, sawdust
of guile bug, woe beetle, tumbling on cabbages and
ricocheting against village eardrums. Other than

this song soon nothing will exist. Drum, air,
on the skin round death in the fruit, fair
bursting out of its peel, so. Hours so. Days.

Friday 28 December 2012

Another Benny Andersen poem


Diet

Prawns give you dry corneas
grease brings you out in spots
pancakes lie too heavy in your belly
streaky bacon isn’t good for the heart
fish isn’t good for the butcher
chicken isn’t good for the chicken
meat rissoles aren’t good for anything
avoid sago soup if you’re pregnant
avoid onions if you’re married
sweet is sinful
sour is dangerous
salt shortens your life
bitter spins it out
jam gives you floppy ears
hash makes your swimming bladder contract
egg makes your arms go lopsided
cheese affects your sense of smell
horseradish affects your taste
biscuits affect your hearing
radishes restrict your horizon
peas halt your development
cauliflower blocks the view
breakfast spoils your appetite
night snacks whet it
food isn’t good for the stomach
life is unhealthy
gulp
gulp
gulp

Sunday 23 December 2012

Poem by the Swedish writer
Lars GustafssonThe lamp

 Before the lamp was lit
we sat completely still

A crow’s rasping voice
and a sudden scent of clover

with a sweetish warmth
through this rising dark.

Water, completely still.
The earth, it too tranquil.

The bird flew
as close as it could

over its own shadow

And the bumblebee, faithful
friend of many summers,

crashed against the window pane
as if it were the wall of the world

And the dive dapper
flew from lake to lake

It could be late
or early
in various lives

it could be in a butterfly’s shadow
In the shadow of any life.

Friday 21 December 2012

Same procedure as every year -
first verse of the poem by
the Danish poet Johannes V. Jensen

Solstice song

Our sun has now grown cold,
we are in winter’s hold
the days are waning.
        Now, past the deepest night,
        our hope burns bright –
        yes, hope burns bright,
        for now the sun will right,
now light will soon return, the days again are gaining.

Monday 17 December 2012

Another butterfly poem - this time
by Dèr Mouw

 
A flower in flight with glittering opal gleam

A flower in flight with glittering opal gleam,
drifts – a live spectrum in the enormous light
of tropic sun – the butterfly, as bright,
no, drifting, brighter than the radiant beam.

If out of shadows any threat should come,
it drops at once, folds its lustre away,
and gutted, among colourless decay,
lies the untraceable small shard of sun.

Flitting from my Brahman’s world fire within,
my soul through my own nature hovers in
His light, reflecting Him in poetry.

Should reason stalk me, jealous, arid, grey,
I’ll gravely, sagely weigh each word I say,
blissfully hidden in my mimicry.

Saturday 15 December 2012

One of the best of Grundtvig's Christmas hymns - with wonderful music by Carl Nielsen


It is a wondrous story

It is a wondrous story
and strange if pondered deep
that God’s realm’s future glory
must in a manger sleep,
that heaven’s light and splendour,
the living word for sure,
shall homeless ’mongst us wander
as poorest of the poor!

A nest has e’en the sparrow
where it can built a home,
nor needs the fleeting swallow
for night-time shelter roam.
The beasts need know no anguish,
in caves there’s rest in store,-
Shall then my Saviour languish
upon some stable’s straw?

No, come, I will throw open
my heart, my soul and mind,
yes, sing, sigh, prayers have spoken,
Come, Jesus, come and find!
It is no unknown chamber,
you bought it with your blood!
Here will you sweetly slumber
in love now swathed for good.

Thursday 13 December 2012

Eva Gerlach poem published in
'Daar ligt het' (2003)


ASPHALT


Just now the barge for Haarlem
passed through the street. Along the pavement
towed the scrawny horses with the lad and in
the middle of the road my grandpa’s grand
father cleft the waters. Don’t leave me
behind here I cried through the window
from where I saw them pass, I can’t just stay
here on my own, but borne along they took
the turn left to the park. The asphalt
closed up, from depths that I’d clearly seen
streaming, reflecting and
rushing, no fish leapt. Let’s hope
I thought that with still liquid tide they’ll
get to where they would be bound tonight.

Everything lay as it always lay.
You arrived, quite late, parked
carelessly as usual, took your case
from the car and standing there on
solid asphalt looked straight up at me.

Monday 10 December 2012

One more from Dèr Mouw‘k Zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen:
in de afgeknotte top had ik een plank
getimmerd, en gevlochten, rank door rank,
klimop tot rugleun en veil’ge gordijnen.

Mijn zomerzon zag ‘k in mijn tuinen schijnen,
zelf in groen licht op wiegelende bank;
een open schoolraam galmde in zeur’ge klank
van kale en korte Karels en Pepijnen.

Zo, daadloos, boven ‘t leven, kijk ik toe:
mijn wereld ligt in de avondzon; ‘t wordt laat.
Mij zelf en andren heb ik ondergaan.

‘k Lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe;
en, wachtend, schommel ik op rijm en maat:
nooit heb ik zo, als nu, mijn plicht gedaan.


I rocked high in my peartree as a boy:
up in its thinned-out top I’d made a rack-
like seat, with plaited ivy shoots to act
as back-rest and safe curtains I deployed.

Swathed in green light, perched on my swaying board,
I watched my summer sun make gardens glow;
a school’s half-open window groaned below
from Charleses and from Pepins, bald and short.

Above life thus, I look on idly, mutely:
my world’s in evening sun; it’s getting late.
Myself and others I have undergone.

I laugh at those who say I shirk my duty,
and rock on rhyme and rhythm while I wait:
my duty has been never better done.

Sunday 9 December 2012

Poem by the Danish writer
Sophus Claussen (1865-1931)

 
Skabelse

Jeg er ej født endnu, men fødende forløses jeg.
Af Livet i mit Værk jeg aner Livet i mig selv,
berøvet dette Spejl er jeg, saa godt som, lagt i Jord.

Mit Kald har jeg bragt med, og intet yder jeg af mit.
Men jeg forløses, og forløst ser jeg min Gæld betalt
til Kraften, den, jeg stammer fra, og som har udsendt mig.

Det Rige, som har indkaldt mig, og som jeg stammer fra,
er det en ufødt Magt, der fødende forløser sig?
Er det en Guddomspragt, hvis Væld er idel Herlighed?

Jeg ved det ej, men i mit Blod er alle Længslers Mod.
Jeg hamrer Ild af Mørket, udfrir de afmægtige.


Creation

I am unborn as yet, but am delivered giving birth.
From the life in my work I sense the life in myself,
robbed of this mirror, I am as good as laid in earth.

My calling I have brought with me, of my own I perform nothing,
But I am delivered, and delivered see my debt is paid
to the force from which I derive, and which has delegated me.

The kingdom that has summoned me and from which I derive –
is it an unborn power that delivers itself while giving birth?
Is it a divine splendour, whose fount is sheer glory?

I do not know, but in my blood is the courage of all longings.
I hammer fire out of darkness, liberate the helpless.

Saturday 8 December 2012

Another poem by Ivan Malinowski

 
Mosquito song

in the june night this dream

the house borne on the foam of the cherry trees

to the gurgling wash of the drowning birds
beneath a bell jar frailer than the mirror of the fjord

my sleep the egg of a wren: a wall of
whitewash and optical illusion strained to bursting point

quiveringly planted in the dark in the white a sail
and silently there pecks an unseen beak

on the mirror’s membrane of wind and salt

the burst is imminent

Wednesday 5 December 2012

Poem by the Dutch writer
Menno Wigman

Room 421

My mother’s near kaput. She’s got a hutch,
not quite a box, and sits the same day out
each day on her much pissed-on chair. Can stare
at trees outside, and in those trees are birds
that know not who has once begotten them.
 
I’ve been her son now over forty years
and pay her calls and don’t know who I greet.
She’s read to me aloud, and tucked me up.
She falters, stalls, gets stuck. She’s near kaput.
 
No beast thinks of its mother, so they say.
With trembling hand I spoon food in her mouth
am almost certain she still knows my face.
 
It must be blackbirds. On and on they churn.
The earth cries out. And curse on curse is heard.

Tuesday 4 December 2012

Poem by Ivan Malinowski (1926-89) - a Danish poet

Disjecta membra

The gaze seeks a globe of peace but no
unity is final no boundary unwavering

even in eternity the lovers are cleft to the root
only fire goes never unsated to bed

the fruit’s two halves exclude each other
and happily die on their own

while the sunset suddenly lets slip the mask
and you look into a cellar of blood and panic

where everything only consists of its extremities
and nothing accordingly lasts

where a sun of nettles and burning dust
is the price of the metals’ mating and nothing’s

for sure not even the pain or the longing
with wandering waters under roofs of straw

there is no solution or balance
there is no dwelling on earth

but this divided blood refuses to die
and the flesh that clings to its bone can’t be cowed

Friday 30 November 2012

Poem by the Danish poet
Thorkild Bjørnvig


The grebe

With the perfect curve of the neck,
the beak’s slender lance
it points at me, swaying
and follows, as if it would dance,
the smallest of my movements,
elegant, fine and alert –
but its body is that of a penguin,
held upright, passive, inert.

It does not fly as expected –
on its breast a stain of oil
has insinuated itself,
has sapped its power and spoilt
its desire to call, to mate and breed,
to swim, to fly and dive,
to hunt, to catch, devour –
its joy at being alive;
has struck like a deadly disease:
a drop, a germ that’s afloat,
and the mineral leprosy
glues feathers to sticky coat.

Reduced to just jetsam
midst planks and cans in the sand,
no use at all, unable to fish
dropped by water, air and land,
on its way down to life-cycle’s Hades:
each slowly dwindling thing –
it watches my moves intently
as around it I walk in a ring.

Sick little deity,
lost on the lonesome expanses,
nature, the mighty has never as yet
brooked impairment’s nuances
from perfection down to pure
obliteration; – no plight
that from wild beasts does not dictate
reasserted power or death outright.

Which is why I will not try in vain
to clean your body of slick,
for you would defend your last rest
with wild fear, were I to pick
you up as if you should live. No,
tonight’s moon’s a more intimate friend
and the clouds, the sky and what
you so calmly await as your end.
And you will sink down: your last
perfect movement – leaving no trace,
lie outstretched a shapeless form
in this fortuitous place.