Sunday 9 December 2012

Poem by the Danish writer
Sophus Claussen (1865-1931)

 
Skabelse

Jeg er ej født endnu, men fødende forløses jeg.
Af Livet i mit Værk jeg aner Livet i mig selv,
berøvet dette Spejl er jeg, saa godt som, lagt i Jord.

Mit Kald har jeg bragt med, og intet yder jeg af mit.
Men jeg forløses, og forløst ser jeg min Gæld betalt
til Kraften, den, jeg stammer fra, og som har udsendt mig.

Det Rige, som har indkaldt mig, og som jeg stammer fra,
er det en ufødt Magt, der fødende forløser sig?
Er det en Guddomspragt, hvis Væld er idel Herlighed?

Jeg ved det ej, men i mit Blod er alle Længslers Mod.
Jeg hamrer Ild af Mørket, udfrir de afmægtige.


Creation

I am unborn as yet, but am delivered giving birth.
From the life in my work I sense the life in myself,
robbed of this mirror, I am as good as laid in earth.

My calling I have brought with me, of my own I perform nothing,
But I am delivered, and delivered see my debt is paid
to the force from which I derive, and which has delegated me.

The kingdom that has summoned me and from which I derive –
is it an unborn power that delivers itself while giving birth?
Is it a divine splendour, whose fount is sheer glory?

I do not know, but in my blood is the courage of all longings.
I hammer fire out of darkness, liberate the helpless.

No comments: