Tuesday 30 April 2024

Hans Christian Andersen: 'Recension' (1830)

 


Recension

 

Vel rødmer Land og Hav ret smukt i Aftensolens Flamme,

Men ak, Maneren, mærker man, bestandig er den samme.

Original er Solen ei, hvad saa den er forresten;

Bestandig staaer den op i Øst, og synker ned i Vesten.

Saa komme Nattens Stjerner frem, men man sig ret maa harme,

De skinne vel, men Alt er koldt, der er ei Liv, ei Varme.

En Nattergal ret snurrigt slaaer sin Trille hist bag Muren,

Men der er ei Methode i, det er jo reent Naturen;

Desuden er den altfor ung, har neppe Duun paa Hagen,

Og havde Sangen ingen Feil, saa sang den nok om dagen.

Nu staaer da ogsaa Maanen op, og den er ei saa ilde,

Var den dog bare altid rund, og ikke skifte vilde.

Høit skummer Bølgen, men for stærkt, den maa sig moderere –

– Det Hele røber vel Genie, men heller ikke mere!

 

 

Critique

 

Though land and sea quite prettily in setting sun are blushing,

Alas, one notes the way it’s done is always somewhat gushing. 

The sun is not original, whatever else it may be,

It rises in the east and sets far west and does so daily;

And out then come the nighttime stars, but there’s this great shortcoming:

Although they sparkle, all is cold, no life or warmth’s forthcoming!

Behind the wall the nightingale trills really rather queerly,

But it’s quite unmethodical, and all is nature merely;

Apart from which it’s far too young, its feathers scarcely bristling

A song, if flawless, it by day would surely have been whistling.

The moon now rises in the sky , which in itself is pleasing;

But couldn’t it stay always round, not wax and wane unceasing.

The waves are foaming, but too much, should tame their wild ambition –

– The whole thing smacks of genius, but nothing in addition!

 

 

 

Monday 29 April 2024

Hans Christian Andersen: 'En Forgrund med en Smule Grønt´(1831)

 


En Forgrund med en Smule Grønt

 

En Forgrund med en Smule Grønt,

Et Træ – men det maa være kjønt!

En Luft, og saa er det forbi,

Saa har man strax et Malerie!

Men til et Digt? – hvad skal der meer?

Her strax man et for Øiet seer.

 

 

A foreground with a little green

 

A foreground with a little green,

A tree – though with a lovely sheen! –

Some sky, no more, and that’s the plot,

The painting’s finished on the spot!

A poem though?– What’s needed too?

Well, on the spot here’s one that’s new!

 

 

(Included in: Skyggebilleder fra en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz etc. etc., i Sommeren 1831)

Hans Christian Andersen: 'Min Trøst' (first printed April 1831)

 


Min Trøst

 

Jeg slutter snildt af min Natur,

Vil den ei svigte:

Jeg bliver selv Maculatur

Før mine Digte

 

 

My Consolation

 

My nature I’ll fulfil for sure,

Shun all diversion:

My body’s merely dust before

The poems’ version.

 

 

 


Sunday 28 April 2024

Hans Christian Andersen: 'Hytten' (1831)


 

Hytten

 

Her i Tid, og hist i Evighed

Eet er ene nødigt: Kjærlighed.

Baggesen

 

Hvor Bølgen høit mod Kysten slaaer,

En ganske lille Hytte staaer;

Men rundt om paa det hele Næs,

Er ei en Plet med Græs,

Kun Himmel, Hav og nøgent Sand

Omgiver Hyttens Drømmeland;

Et Paradiis er dog det Sted,

Thi der boer Kjærlig.

 

Ei Sølv, ei Guld man finder der,

Men To, som har hinanden kjær,

See! Kys og Smiil paa Læben leer,

Og Øiet Sjælen seer!

De tale ei det mindste Ord,

Glemt er den hele, store Jord,

Med Kamp og Smerte, Fryd og Fred,

Thi her boer Kjærlighed.

 

 

The Cabin

 

Here in time, in timeless above

There is only one thing needed: Love.

Baggesen

 

Where waves pile up against the shore

A small-sized cabin stands secure;

On all the cape around it though

No grass is seen to grow,

Just sky and sea and naked sand

Surround the cabin’s own dreamland;

And yet that spot’s a paradise,

For there’s where love resides.

 

One finds no gold or silver there,

Just two who great affection share,

Look! Smiles and kisses their lips grace

Through eyes two minds embrace!

They do not speak a single word,

World’s strife and pain are here unheard,

Its joy and peace remain outside,

For here’s where love resides.

 

 

Hans Christian Andersen: 'Graat Veir' (1829)


 

Graat Veir

 

Den vaade Taage hænger dorsk over Mark og By,

Det gider ikke regne engang fra sorten Sky;

Selv Gaardens Ænder ligge saa tause hver og een,

Med Hovedet bag Vingen, og ligne Kampesteen.

Ja Bedstemo’er i Stolen smaanikker, sover ind;

Den smukke Datterdatter, med Haanden under Kind,

Har gabet fire Gange, jeg veed hvad det spaaer,

See, over Brystet falder det lange, gule Haar.

Jeg selv sidder søvnig med Benene paa tvers,

Jeg gider ikke læse i mine egne Vers!

 

 

Grey skies

 

Dank fog-banks hang inertly o’er countryside and town,

From clouds of black the rain can’t be bothered to fall down;

The farmyard’s ducks just lie there and utter not a sound,

With heads tucked under wings look like large stones on the ground;

Yes, grandma in her chair nods her head, and falls asleep;

Her nearby lovely grandchild, her hand against her cheek,

Has yawned no less than four times, I know what that implies,

Look, long blond tresses hide now her slowly closely eyes.

I sit cross-legged half dozing – and what perhaps is worse,

I even can’t be bothered to read my lines of verse!

 

 

Lars Clausen (1841-93): 'Mod Jul'

 

Towards Christmas

 

Now here up North it’s wintertime,

bare earth is raked in this harsh clime

     by winds both damp and freezing,

and gales start howling at our door,

we must ensure as ne’er before

     it’s warm inside and pleasing.

 

When days start growing short and grey,

it is an omen to convey

     that Christmas is advancing,

then to one’s mind there flashes fast

the memories of times long past,

     each childhood joy entrancing.

 

If this life’s winter holds you fast,

If childhood games refused to last

     and each day’s heavy weather,

we must ensure we understand

to live as children, quite unplanned,

     and so stay young for ever.Saturday 27 April 2024

Hans Christian Andersen: 'Agnetes Vuggevise' (1833)


 

Agnetes Vuggevise

 

Sol deroppe ganger under Lide,

Sov mit Barn, saa bli’r du stærk og stor,

Paa den vilde Havhest skal du ride,

Under Bølgen dejligst Engen gror.

 

Hvalerne med deres brede Finne

Over dig som store Skyer gaa,

Sol og Maane gennem Vandet skinne,

Begge to du skal i Drømme faa.

 

Visselul! Jeg fødte dig med Smerte!

Bliv min Glæde altid Aar for Aar,

Du har drukket Livet ved mit Hjerte,

Hver din Taare til mit Hjerte gaar.

 

Sov, mit Barn! Jeg sidder ved din Vugge,

Lad mig kysse dine Øjne til,

Naar engang de begge mine lukke,

Hvem mon dig da Moder være vil!

 

 

Agnete’s lullaby

 

Now the sun below sky’s rim is sliding;

Sleep my child, so you grow strong and keen,

On the ocean’s wild horse you’ll be riding,

’Neath the waves the meadows are most green.

 

And above you, with their broad fins swaying,

Whales like mighty clouds glide past and gleam.

Through the water sun and moon are playing,

You shall have them both inside your dream.

 

Sweetly sleep! In pain did I once bear you!

Be my constant joy now, year on year;

By my heart your life drink I prepared you,

Every tear of yours my heart will sear.

 

Sleep my child, beside your cradle dozing,

Let me kiss your eyes shut tenderly!

When one day they both of mine are closing,

Who will you maybe as mother see?


Hans Christian Andersen: 'Studie efter Naturen' (1830)

 


Studie efter Naturen

 

Fände sich ein Niederländer hier,

Er nähme wahrlich gleich Quartier,

Und was er sieht, und was er mahlt,

Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Göthe

 

Solen skinner i Naboens Gaard, Husene ere saa lave,

Gaarden har Plads til en Møding kun og en trealens Have.

Haven er i sin egen Maneer, den har slet ingen Gange;

Men den eier een Stikkelsbær-Busk, der er saa god, som saa mange.

Mutter i Dag har næstendeels skjult baade Møding og Have,

Thi sine Sengklæder, paa et Stillads, har hun i Solen, den brave!

Ungerne sole sig ogsaa lidt, ligge paa Dyne og Pude,

Hver har i Haanden et Smørrebrød, som de fortære derude;

Smørret smelter i Solens Brand, — Søvnen over dem daler,

Gaardhanen stikker sit Hoved frem, bryster sig stolt og galer.

 

 

Nature Study

 

Fände sich ein Niederländer hier,

Er nähme wahrlich gleich Quartier,

Und was er sieht, und was er mahlt,

Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Goethe

 

Sunshine gleams in the neighbour’s yard, buildings here are quite spartan.

There’s only room for a dungheap and a very small patch of garden.

It’s a garden that has its own style, paths it doesn’t have any;

Though it has its own gooseberry bush, which is as good as so many.

Mother has dungheap and patch today almost hidden completely,

For she’s her bedclothes hung on a frame out in the sun twice weekly.

All of her offspring sunbathe there too, lying on pillows and blankets

Each with a sandwich is well equipped for an al fresco banquet;

Sun’s heat causes the butter to melt, – heavy their eyelids start growing

Out now the farm cock stretches his head, swaggers and struts, starts crowing.Friday 26 April 2024

Hans Christian Andersen: 'To brune Øjne' (1831)

 

Rigmor Voigt (1806-83)

To brune Øjne

 

To brune Øjne jeg nylig saa,

i dem mit Hjem og min Verden laa.

Der flammed’ Snillet og Barnets Fred;

jeg glemmer dem aldrig i Evighed!

 

 

Two brown eyes

 

I saw two brown eyes the other day,

In them my home and my world both lay.

A genius blazed, childlike peace they wore;

I’ll never forget them for evermore!Hans Christian Andersen: 'Hun er saa hvid, min hjertenskjær' (1834)

 

Hun er saa hviid, min hjærtenskjær

 

Hun er saa hvid, min Hjertenskjær

Et mere Hvidt ei findes der;

Jeg elsker hende! – ei det skeer,

At jeg kan elske hende meer!

 

Nu er hun død, min Hjertenskjær,

Langt mere hvid, hun smiler der.

Nu er hun død, o Hjerte-Gru!

Og meer jeg elsker hende nu! —

 

 

She is so white, my heart’s most dear

 

She is so white, my heart’s most dear,

One whiter one will not find here;

I love her! May my thoughts dismiss

that I can love her more than this!

 

Now she is dead, my heart’s most dear,

Far whiter is her smile I fear!

Now she is dead, oh horror! how

Much more it is I love her now!  

Hans Christian Andersen: 'Rosen' (1832)


 

The Rose

 

You smile at me from your leaves' green seclusion,

As did the angel at the world’s first pair,

In morning dew the blooms bathe in profusion,

On your blooms though but one drop glistens there.

 

Is it a single tear the elf wept, sighing

Since you’re so lovely yet live but a while?

With youthful fulness, leaves half-closed, complying,

You stand and sweetly dream on earth’s fair isle.

 

What are you dreaming? Pain there has no meaning,

Your life is love, your soul a scent so rare,

A blessed poet’s heart is your whole being,

Which heaven sees where others see but air.

 

Thursday 25 April 2024

Hans Christian Andersen: 'Martsviolerne' (1830)

 


Martsviolerne

 

Sig Himlen hvælver saa reen og klar,

Iisblomster fryse paa Rudens Glar.

 

I Solens Flamme saa smukt de staae,

En Yngling kommer og seer derpaa.

 

Men som han paa de Blomster seer,

To Pige-Øine derude leer.

 

Saa skjønne Blomster han aldrig saae,

To Martsvioler saa smukke blaae.

 

Iisblomsten smelter ved Kindens Brand,

— Vor Herre hjelpe den unge Mand!

 

 

The March violets

 

The vaulted sky’s pure and clear again

Ice flowers of frost deck the window pane.

 

In flaming sun they spread out so fair

A young man comes and inspects them there.

 

But as he gazes at each fine flower

A girl’s two smiling eyes him devour.

 

He’s never seen flowers of such deep hue,

Two fine March violets of perfect blue.

 

The ice flowers melt from his cheeks aglow,

– May God the poor man some mercy show!

 

 

Hans Christian Andersen: 'Alt farer hen som Vinden' (1868)


 

Kommer aldrig igjen

 

Alt farer hen som Vinden, 

Her er ei blivende Sted. 

Snart svinder Rosen paa Kinden, 

Smilet og – Taarerne med!

 

Hvorfor være bedrøvet? 

Hen farer Sorg og Fortræd; 

Alt farer hen som Løvet, 

Tiden og Mennesket med!

 

Alt er Forsvinden – Forsvinden, 

Ungdom, dit Haab og din Ven. 

Alt farer hen som Vinden 

Og kommer aldrig igjen!

 

 

Never will come back again

 

All like the wind is just passing,

Here is no permanent place.

Cheeks’ rosy hues are not lasting,

Nor smiles – or tears on your face.

 

Why then be sad, does it matter?

Short-lived are sorrow and grief;

Leaves fade and fall and will scatter,

Time passes, life here is brief.

 

Nothing, no nothing is lasting, 

Be it your youth, hope or friend.

All like the wind is just passing,

Never will come back again!


Wednesday 24 April 2024

Hans Christian Andersen: 'Snegle-spyt' (1867)


 

SNEGLE-SPYT

 

Den vaade, sorte Snegl ved Rosen sad

og ærgred sig; ham Godtfolks Tale stødte:

De kalde Rosen smuk, fy, jeg maa spytte!

Nu har jeg sat mit Mærke paa dens Blad.

 

 

SNAIL SPIT

 

Beside the rose the snail sat, wet and dark

and highly vexed; folk’s praise offended it:

They call the rose most fair – that makes me spit!

On its green leaf I now have left my mark.

 

 

A masterpiece of compression! This has reduced the fairy tale 'The Snail and the Rosebush' to four lines.