Wednesday 8 September 2010

A third Tellegen in English and Danish


MY POEMS

I write black poems.
I wash them, I rinse them,
but they still remain black.
I hang them out to dry, the sun shines

and just for a instant they are white,
as white as light-heartedness.

Passers-by clear their throats and ask:
‘What do you wash them with?’
Their poems are blue and green and crimson and violet,
like pride and facial pain and beauty and disenchantment.

The wind gets up, the sun disappears behind a cloud
and they’re black once more,
black poems –

I don’t wash them with anything.


MINE DIGTE

Jeg skriver sorte digte.
Jeg vasker dem, jeg skyller dem,
men de forbliver lige sorte.
Jeg hænger dem til tørre, solen skinner

og for et lille øjeblik er de hvide,
ligeså hvide som letsindighed.

Forbipasserende rømmer sig og spørger:
‘Hvad vasker du dem med?’
Deres digte er blå og grønne og højrøde og violette,
som hovmod og ansigtspine og skønhed og skuffelse.

Vinden tager til, solen forsvinder bag en sky
og de er atter sorte,
sorte digte –

Jeg vasker dem ikke med noget.

No comments: