Wednesday, 31 October 2012

Dèr Mouw - unpublished poem

Je lijkt op iemand, en ’k weet niet, op wie.
Wel weet ik dat ik niet voor ’t eerst je zie.
Eerst dacht ik: lijkt ze niet op ’t meisje, dat
toen ’k jongen was, ik ’t eerst heb liefgehad?
Maar ’k weet nog goed, hoe ’k toen verwonderd keek
naar haar gezicht, op wie ze eigenlijk leek.You look like someone, and I don’t know who.
And yet it’s not the first time I see you.
I first thought: doesn’t she remind me of
the girl with whom when young I fell in love?
I still recall though, gazing at her face,
wondering who it was she had replaced.

1 comment:

John Irons said...

Het is van de dichter J.A. dèr Mouw (1863-1919), die het vlug opschreef, met potlood, op de achterkant van een uitgescheurd velletje uit een notitieboekje. Hij heeft het zelf nooit gepubliceerd. Pas lang na zijn dood werd het ergens achterin zijn Volledig dichtwerk opgenomen.

http://vorige.nrc.nl/krant/article1814981.ece