Friday, 12 September 2014

Caxton was translating the 1479 version 'Die Hystorie van Reynaert die Vos' - but why has Caxton omitted the badger?

HEt was omtrent pinxteren also dattet wout dan gaerne lustelic gestelt plech te wesen. van loueren bloesseme bloemen wel rukende ende mede van voghelen ghesanghe Alsoe dat dye edel coninck van allen dieren woude des pinxtere dages te stade een eerlic hof houden dat hi ouer al sijn lant te weten dede Ende liet dat mit neerste gebieden om een yegelic dier al daer te comen Also dat alle die dyeren groot ende cleyne te houe quamen Sonder reynaert die vos. want hij bekende hem seluen broekich aen menighen dyeren dye daer wesen souden Alsoe dat hi dat niet waghen en dorste daer te comen Doe die coninc aldus alle sijn hof versament hadde doe en was daer nyemant dan alleen die das. hi en had ouer reynaert swaerlijc te claghen

1 comment:

Ben Bal said...

Interesting! Your guess is as good as mine. I suppose he was not paying attention and thought this was just an insignificant detail. I have not read the Reynaert II version, so I do not know whether perhaps the badger does not figure there as he does in the original.