Sunday 1 May 2016

A short, tight-knit poem by Ida Gerhardt

DE PROFUNDIS

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
zouden wij hen op het water ontwaren,
o, wij zouden van vreugde vervaren –
lachen en schreien misschien.

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien,
vlogen zij over met ruisende slagen,
o, wij zouden dit duister verjagen –
eindelijk bevrijd zijn misschien.


DE PROFUNDIS

Even if swans we had never yet seen,
should on the water we chance to descry them,
oh, we would find ourselves joy-ridden by them –
laughing and crying maybe.

Even if swans we had never yet seen,
wings thrashing loudly they all would fly over,
oh, we would see off this darkness for ever –
finally break free maybe.


No comments: