Wednesday, 23 May 2018

P.A. Heiberg 'Ordener hænger man paa Idioter' in English translation

Ordener hænger man paa Idioter,
Stjærner og Baand man kun Adelen gier,
men om de Mallinger, Suhmer og Rother,
man ej et Ord i Aviserne ser.
Dog, har man Hjærne,
kan man jo gjærne
undvære Orden og Stjærne.

Rigdommen voxer i Adelens Bleer;
og, som en Skomager nylig har sagt,
ene de van'er og von'er og de'er
holder Fortuna og Plutus i Agt.
Har vi ej meget,
er det vor eget,
som ej fra Staten er sveget.


Often on idiots orders hang squarely,
Ribbons and stars only noblemen grace,
Though to the Suhms, Roths and Mallings will rarely
newspapers ever devote any space.
Those though with wit
can well omit
orders and stars from their kit.

Wealth from the cradle all noblemen savour,
and, as a shoemaker’s just made the claim,
Plutus and Fortuna will only favour
those with a van, von or de to their name.
Though we’re not rich,
we’ve nothing which
we from the state tried to snitch.No comments: