Tuesday 13 July 2021

Medieval Scandinavian mundus inversus song: 'Den bakvända Visan'

Den Bakvända Visan

 

I fjol vid jul då grisa min ko,

Då kalfva min so, då drukna min märr uti solskin.

Jag sadla min stöfvel, jag smorde min häst,

Och sporra bant jag på öra;

Så red jag öfver solen der skogen gick ner,

Der hänk två murknade brömsar,

Der hänk två prester, der sång två lik,

Der satt två brokota hästar.

Jag låg och jag satt,

Jag drömde den natt,

Jag drömde den visan var bakvänd satt.

 

Den döfve han hörde, den dumbe han log,

Den tumlösa spelte på lira;

Den blinde han skulle gå ut och bese,

Hvad natten hon månde här lida;

Så fick han se en så’n underlig ting,

Den handlöse lekte med flickan sin.

Jag låg och jag satt,

Jag drömde den natt,

Jag drömde den visan var bakvänd satt.

 

Det var två skator, som byggde ett bo,

De bygga ett bo på vår loge,

Det var två hönor, som spänna en hök,

De flögo med honom åt skogen.

Jag låg och jag satt,

Jag drömde den natt,

Jag drömde den visan var bakvänd satt.

 

Laxen han klifver i eketopp,

Och ristar ner stora löfgrenar;

Och ekorren springer på hafsens bott,

Och välter upp stora grå stenar.

Jag låg och jag satt,

Jag drömde den natt,

Jag drömde den visan var bakvänd satt.

 

 

The topsy-turvy song

 

At Christmas last, then farrowed my cow,

Then calved my old sow, then drowned my mare in the sunshine

My boots I did saddle, my horse I did grease,

And strapped my spurs to my ear lobes;

I rode o’er the sun where the forest did set,

There hung two half-rotten halters

There hung two clerics, two corpses sang,

There sat two piebald old horses.

I sat and lay down,

In dreams I slept sound,

I dreamt that the song was the wrong way round.

 

The deaf man could hear, the dumb man he laughed,

The thumbless man played hurdy-gurdy;

The blind man decided to go out and see

Just how the night was progressing;

Then he observed a remarkable thing,

The handless man stroking his sweetheart’s chin. 

I sat and lay down,

In dreams I slept sound,

I dreamt that the song was the wrong way round.

 

Two magpies there were building a nest,

Were building a nest in our barnhouse,

Two hens there were that were reining a hawk,

They flew off with him to the forest.

I sat and lay down,

In dreams I slept sound,

I dreamt that the song was the wrong way round.

 

High up the oak-tree the salmon climbs,

And shakes down its big leafy branches;

The squirrel he scurries on the sea-bed,

Upending grey boulders he prances.

I sat and lay down,

In dreams I slept sound,

I dreamt that the song was the wrong way round.

 

1 comment:

John Irons said...

Sven-Bertil Taube recorded this as a young man on the LP 'Skillingtryck'

https://www.youtube.com/watch?v=LEoJgPWWLeQ


And Alf Cranner recorded a Norwegian version on his early LP 'Fiine Antikviteter'