Sunday 27 December 2009

One more from Klaus Høeckder er intet så koldt og
beregnende som at skrive et digt

kærligheden sorgen og de
dybeste følelser alle må

de gennem sprogets vride
maskine grammatikkens kalkule

alle ordene alle må de
ned på papirets liglagen


there is nothing as cold and
calculating as writing a poem

love mourning and the
deepest emotions all of them

must pass through the wringer
of language the calculus of grammar

all the words all of them must be
committed to paper’s shroud


1 comment:

David C Brown said...

A fresh way of looking at it!