Friday, 9 July 2010

Poem by the Swedish poet Hjalmar Gullberg


Jag trodde på en gud

Jag trodde på en gud men han visste det inte,
han fick aldrig veta att jag trodde på honom
ännu många år efter han var död.
Vid ingående förhör med mig om saken
blev jag upplyst om det verkliga förhållandet.
O slocknade stjärnors ljus som når försenat fram
till ögon i natten! Jag har skådat min gud
som han var i sin härlighet före katastrofen.
Han fick aldrig veta att jag trodde på honom
och att jag inte visste han var död.


I believed in a god

I believed in a god but he did not know it;
he never found out that I believed in him
even many years after he was dead.
On close interrogation with me on the matter
I was informed of the actual state of things.
Oh, light of extinguished stars that reaches
delayed the nighttime eye! I have viewed my god
as he was in his glory before the catastrophe.
He never found out that I believed in him
and that I did not know he was dead.

No comments: