Thursday, 26 August 2010

Another poem by the Swedish poet Hjalmar Gullberg


STJÄRNFISKAREN

Jag fiskar åt min älskade, utsträckt på balkongen,
drivande med strömmen i skymningshavet,
hennes hår kring min panna är mitt doftande nät.
Flämtande röda dyker redan de första
stjärnornas evighetsfiskar ur svindlande djup…
Jag seglar med min älskades kyss på pannan,
mitt nät är tungt av silverblänkande stim.


THE STARFISHER

I fish for my beloved, outstretched on the balcony,
drifting with the current in the twilight sea,
her hair around my forehead is my scented net.
Flickering red the first eternity-fish of the stars
are already plunging from dizzying depths…
I sail with my beloved’s kiss on my forehead
my net is heavy with silver-glittering shoals.

No comments: