Tuesday 30 November 2010

A famous Lars Gustafsson

This poem is very well known. There exists an English translation on the Internet, but to my mind it wanders too far from the original. Here is my suggestion:


Världens tystnad före Bach

Det måste ha funnits en värld före
Triosonatan i D, en värld före a-mollpartitan,
men hur var den världen?
Ett Europa av stora tomma rum utan genklang
överallt ovetande instrument,
där Musikalisches Opfer och Wohltemperiertes Klavier
aldrig hade gått över en klaviatur.
Ödsligt belägna kyrkor
där aldrig Påskpassionens sopranstämma
i hjälplös kärlek slingrat sig kring flöjtens
mildare rörelser,
stora milda landskap
där bara gamla vedhuggare hörs med sina yxor
det friska ljudet av starka hundar om vintern
och – som en klocka – skridskor som biter i glanskis;
svalorna som svirrar i sommarluften
snäckan som barnet lyssnar till
och ingenstans Bach ingenstans Bach
världens skridskotystnad före BachThe silence of the world before Bach

There must have existed a world before
the Trio Sonata in D, a world before the A minor Partita,
but what was that world like?
A Europe of large unresonating spaces
everywhere unknowing instruments,
where Musikalisches Opfer and Wohltemperiertes Klavier
had never passed over a keyboard.
Lonely remote churches
where the soprano voice of the Easter Passion
had never in helpless love twined itself round
the gentler movements of the flute,
gentle expanses of landscape
where only old woodcutters are heard with their axes
the healthy sound of strong dogs in winter
and – like a bell – skates biting into glassy ice;
the swallows swirling in the summer air
the shell that the child listens to
and nowhere Bach nowhere Bach
skating silence of the world before Bach

No comments: