Saturday, 5 February 2011

Poem by the Norwegian poet Erling Kittelsen

XV

Våren knirker, stilkens honning
vinteren går kvasst forbi

skillene
reflekterer
slutten


XV

Spring is creaking, the stem’s honey
winter keenly passes

the divisions
reflect the
ending

i (1995)

No comments: