Wednesday 28 September 2011

One of mine this time, also in Danish translation


BRUSSEL SPROUTS

tailing brussels
ma sliced off just enough
for the outer leaves
darker and more bitter
to be easily removed

that done
she made a quick cut
across each base
then another
the sign of the cross

why the cuts? i asked
to make sure they cook
to perfection
said ma

whenever i tail
at the sign of the cross
ma comes alive

she does this
in remembrance of meROSENKÅL

ma skar lige tilpas
af roden på rosenkål
så at de ydre blade
mørkere og mere bitre
lettere kunne fjernes

når dette var gjort
lagde hun et hurtigt snit
tværs over hver flade
og så endnu et
i form af et kors

hvorfor snittene? spurgte jeg
for at sikre at de bliver
perfekt kogte
sagde ma

hver gang jeg skærer roden
i form af et kors
bliver ma levende

dette gør hun
til min ihukommelse

No comments: