Thursday, 5 January 2012

A poem by the Swedish poet
Gunnar Ekelöf (1907-68)

Poetik

Det är till tystnaden du skall lyssna
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner
tystnaden i retoriken
eller i det så kallade formellt fulländade
Detta är sökandet efter ett meningslöst
i det meningsfulla
och omvänt
Och allt vad jag så konstfullt söker dikta
är kontrastvis någonting konstlöst
och hela fyllnaden tom
Vad jag har skrivit
är skrivet mellan raderna


Poetics

It is the silence you’re to listen to
the silence behind quotation marks, allusions
the silence in the rhetoric
or in the so-called formally accomplished
This is the search for what’s meaningless
in the meaningful
and vice versa
And all that I artfully seek to compose
is by way of contrast something artless
and the whole fullness empty
What I have written
is written between the lines

No comments: