Saturday 9 June 2012

Poem by the Norwegian writer
Olav H. Hauge (1908-94)

Under bergfallet

Du bur under bergfall.

Og du veit det.

Men du sår din åker

og trør trygt ditt tun

og lèt dine born leika

og legg deg

som inkje var.

Det hender,

når du stør deg til ljåen

ein sumarkveld,

at augo sviv som snarast

yver bergsia

der dei segjer

sprekken

skal vera,

og det hender

du vert liggjande vaken

og lyde etter 

steinsprang

ei natt.

Og kjem raset,

kjem det ikkje uventa.

Men du tek til å rydja

den grøne boti

under berget

- um du då har livet.


Beneath the overhang

You live beneath the overhang.
And you know it.
But you sow your fields
and walk secure on your land
and let your children play
and lie down
as if there were nothing.

It happens,
leaning on your scythe
on a summer’s evening,
that your eyes rapidly
take in the rock face
where they say
the fissure
may be
and it happens
you’ve lain awake
listening for
rockfalls
at night.

And if the slide comes,
it will not come unexpected.
But you’ll set about clearing
the green patch of grass
beneath the rock –
if you’re then still alive.

No comments: