Tuesday 2 June 2015

Got lost twice in 2007, otherwise OK


LE MORBIER

to protect leftovers of their comté
until the next day
the farmers of morbier
covered it with a layer of ashes
then placed more comté on top:
le morbier

in the heated pool
suddenly
day month and year
escaped me
were out of mind
for several minutes

since then
reality seems the same
but whenever
access to a word
is briefly but firmly denied
there is this taste
of ash


LE MORBIER

for at beskytte resten af deres comté
til den efterfølgende dag
dækkede morbiers bønder den
med et lag af aske
og placerede så mere comté ovenpå:
le morbier

i det opvarmede bassin
kunne jeg pludselig
ikke komme på
dag måned eller år
de var sporløst forsvundet
i adskillige minutter

siden da
ser virkeligheden ud som før
men hver gang
adgangen til et ord
nægtes kort men bestemt
er der denne smag
af aske


LOST

got lost once again
could not remember the date.
found it in the newspaper
but distrusted it.

thought it was summer
but there is still snow outside.
the seasons have now swung back
dog sniffed up her name.


FORTABT

var fortabt igen
kunne ikke huske datoen.
fandt den i en avis
men var mistroisk.

troede det var sommer
men der er stadig sne udenfor.
årstiderne er nu svinget tilbage
hunden har snuset sit navn op.

No comments: