Wednesday 2 March 2016

One of my own, 'Le Morbier' in English and Danish

LE MORBIER

to protect leftovers of their comté
until the next day
the farmers of morbier
covered it with a layer of ashes
then placed more comté on top:
le morbier

in the heated pool
suddenly
day month and year
escaped me
were out of mind
for several minutes

since then
reality seems the same
but whenever
access to a word
is briefly but firmly denied
there is this taste
of ashLE MORBIER

for at beskytte resten af deres comté
til den efterfølgende dag
dækkede morbiers bønder den
med et lag af aske
og placerede så mere comté ovenpå:
le morbier

i det opvarmede bassin
kunne jeg pludselig
ikke komme på
dag måned eller år
de var sporløst forsvundet
i adskillige minutter

siden da
ser virkeligheden ud som før
men hver gang
adgangen til et ord
nægtes kort men bestemt
er der denne smag
af askeNo comments: