Sunday 27 March 2016

A Høeck poem from 'Blackberry Winter' (1987)

tusind morgenfruer

den ene ved
siden af den anden

smukkere endnu for hver
gang gentagelsen finder sted

lige dejlig hver eneste gang
du får øje på dens glorie

har du set een morgenfrue
har du set dem alle
har du set alle morgenfruer
har du dog kun set eena thousand marigolds

the one standing
next to the other

more beautiful every time
the repetition takes place

as lovely every single time
you catch a glimpse of its halo

if you have seen one marigold
you have seen them all
if you have seen all marigolds
you’ve only seen the oneNo comments: