Monday 3 July 2017

Grundtvig - Enlightenment

Oplysning

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.

Er lyset i planeter kun,
som ej kan se og mæle?
Er ikke ordet i vor mund
et lys for alle sjæle!
Det giver os for ånder syn,
som solens skin for kroppe,
det slår i sjælen ned som lyn
fra skyerne hist oppe.

Er lys på visse vilkår blot
så halvvejs at ophøje?
Gør det ej alle vegne godt!
Er lys ej livets øje!
Skal for misbrugens skyld måske
på åndens himmelbue
vi heller mulm og mørke se
end solens blanke lue!

Nej, aldrig spørges det fra Nord,
vi lyset vil fordunkle!
Som nordlys i fribårne ord
det sås på himlen funkle,
og ses det skal ved nordens pol,
ej blot i kroppens rige:
midsommerens den bolde sol
vil ej for midnat vige!

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!


Enlightenment

Is light but for the learnèd few
to try and spell unstriven?
No, heav’n would bless all others too
and light’s a gift from heaven,
the sun will with the farmer go
the learnèd few eschewing,
it best lights up from top to toe
the one who’s up and doing.

Is light the planets’ sole domain
no sight and speech possessing?
Is not the word our mouth can frame
a light where souls find blessing!
Thereby all spirits we behold,
as sun’s rays bodies brighten,
it strikes like lightning in the soul
and does from clouds enlighten.

Does light on certain terms alone
deserve our praise so poorly?
Is light not everywhere a boon!
For it is life’s eye surely!
Shall we because of errant ways
in spirit’s vault of heaven
on pitch-black darkness rather gaze
than on sun’s blazing beacon!

No, from the North was never heard
that light we would be dimming!
like northern lights in free-born word
’twas seen in heaven gleaming,
and shall at northern pole be seen
not only here ’mongst mortals;
midsummer’s valiant sun’s bright sheen
defies black midnight’s portals!

Enlightenment shall be our joy,
though reeds alone be brightened,
but first and last with common voice
may all life be enlightened;
it has its source in common deed
and grows as it is tended,
may it our common council feed
till evening star is ended!No comments: