Thursday 16 August 2018

Contents of 'Fashioners of faith' - and access to the music

For anyone interested in listening to the music of the hymns translated in 'Fashioners of faith', you can always go to the site listed for DDS below the contents of these four sections:

CONTENTS
KINGO
1.       Her huiler jeg i livsens haab
2.      Keed af verden, og kier ad himmelen (Far, Verden, far vel) (DDS 614)
3.      Hver har sin skæbne (Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe) (DDS 46) (HSSB 84)
4.      Hierte-Suk (Aldrig er jeg uden Vaade) (DDS 644)
5.      Hierte-Suk (Ach! min JEsu! ach! jeg er)
6.      Hierte-Suk (Søde JEsu, Siælens Læge)
7.      Sonnet
eller
suk i klingeriim (Hvor ofte sukker jeg, fordi dend haarde Lykke)
8.      Dend anden morgen-sang (Siæl og Hierte, Sind og Sandser)
9.      Dend fierde aften-sang (Dend klare Sool gaar ned) (DDS 761) (HSSB 534)
10.    Sonnet eller klinge-riim (Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye)
11.    Dend X. sang (Tak JEsu, Siælens Hyrde good)
12.    Længe haver Satan spundet (DDS 185)
13.    O JEsu, søde JEsu, Dig
14.    Skriv dig JEsu paa mit hierte (DDS 208)
15.    Op, dovne Hierter, op og seer
16.    Hierte-Suk (En fattig Pillegriim jeg er)
17.    Hierte-Suk om hiertelig andagt (Steenig Hierte, gid du kunde)
18.    Morgen-Sang (Nu rinder Solen op) (DDS 743) (HSSB 4)
19.    Som dend Gyldne Sool frembryder (DDS 227) (HSSB 276)
20.   Store Gud og Frelsermand (DDS 91)
21.    Hierte-Suk (Naar jeg, O GUd, paa Havet er)
22.   Hierte-Suk (Ach, JEsu, mit hierte hâr vanked omkring)
23.   Hierte-Suk (Naar jeg, o GUd, mit Synde-dyb)
24.   Hierte-Suk (Hierte Jesu, hvad for Prøve)
25.   Dend 3. Morgen-Suk (Nat Søvn og Slum og Seng, far vel) (DDS 740)
26.   Over Evangelium, Luc. 24. (FØlg, Jesu med)
27.   Hierte-Suk (Hellige Betænkninger over Herrens Nadvere)

BRORSON
1.       Op! all den ting, som Gud har gjort (DDS 15) (HSSB 47)
2.      Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad (DDS 23)
3.      Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer (DDS 45)
4.      Den yndigste Rose er funden (DDS 122) (HSSB 225)
5.      Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke (DDS 591)
6.      Mit hierte altid vanker (DDS 125) (HSSB 226)
7.      Skal kierlighed sin prøve staae (DDS 688)
8.      Kom, hierte! tag dit regnebret
9.      Her vil ties, her vil bies (DDS 557) (HSSB 48)
10.    Naar mit Øje (DDS 558)
11.    I denne søde jule-tiid (DDS 109) (HSSB 224)
12.    Hører, I, som græde (DDS 242)
13.    GUds riges evangelium (DDS 389)
14.    O Hellig Aand! mit Hierte (DDS 559)
15.    Hvo vil mig anklage (DDS 512)
16.    Fred i Jesu død vi skulle (DDS 515)
17.    Hvor seer det ud i verdens ørk (DDS 689)
18.    Her kommer, Jesus, dine små (DDS 123)
19.    I Dag skal alting siunge (DDS 253)
20.   Drag, Jesu, mig (DDS 255)
21.    JEsus mig alting er*
22.   Op min Aand, op fra dit Leer!
23.   Op, alle folk paa denne jord (DDS 385)
24.   Nu! jeg har vunden
25.   Den troe, som Jesum favner (DDS 578)
26.   Kommer, hvo vil viisdom lære! (DDS 606)
27.   Den Vey du gickst i Kors og Trang (DDS 603)

GRUNDTVIG
1.       Dejlig er den himmel blå (DDS 136) (HSSB 72)
2.      Påskeblomst! hvad vil du her? (DDS 236) (HSSB 277)
3.      Langt højere bjerge så vide på jord (HSSB 351)
4.      De levendes Land (DDS 561) (HSSB Synges til 64)
5.      Den signede Dag med Fryd vi seer (DDS 402) (HSSB 1)
6.      Morgenhanen atter gol (HSSB 6)
7.      Giv mig, Gud, en salmetunge (DDS 4) (HSSB 54)
8.      Har Haand du lagt paa Herrens Plov (DDS 633)
9.      Kirken den er et gammelt hus (DDS 323) (HSSB 57)
10.    Hil dig, frelser og forsoner! (DDS 192) (HSSB 279)
11.    Forunderligt at sige
12.    Himlene, Herre, fortælle din Ære (DDS 392) (HSSB 53)
13.    Moders navn er en himmelsk lyd (HSSB 152)
14.    Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord (HSSB 95)
15.    I al sin glans nu stråler solen (DDS 290) (HSSB 303)
16.    Velkommen i den grønne lund (HSSB 155)
17.    At sige verden ret farvel (DDS 538) (HSSB 58)
18.    Oplysning (Er lyset for de lærde blot) (HSSB 89)
19.    Nu falmer skoven trindt om land (DDS 729) (HSSB 341)
20.   Skyerne gråne (DDS 733) (HSSB 211)
21.    Jeg gik mig ud en sommerdag at høre (HSSB 153)
22.   Midsommers-Natten ved Frederiksborg (HSSB 548)
23.   Alt, hvad som fuglevinger fik (DDS 10) (HSSB 62)
24.   Morgenstund har guld i mund (DDS 752) (HSSB 7)
25.   Det er saa yndigt at følges ad (DDS 703) (HSSB 439)
26.   Kimer, I klokker (DDS 100) (HSSB 33)
27.   Hvad solskin er for det sorte muld (HSSB 92)

INGEMANN
1.       Nu ringer alle Klokker mod Sky (DDS 408) (HSSB 8)
2.      Lysets Engel gaaer med Glands (DDS 747) (HSSB 9)
3.      Nu vaagne alle Guds fugle smaa (DDS 748) (HSSB 10)
4.      I Østen stiger Solen op (DDS 479) (HSSB 11)
5.      Gud skee Tak og Lov! (DDS 751) (HSSB 12)
6.      Morgenstund har Guld i Mund (DDS 752) (HSSB 7)
7.      Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa (DDS 750) (HSSB 13)
8.      Storken sidder paa Bondens Tag (HSSB 291)
9.      Der staaer et Slot i Vesterled (DDS 775) (HSSB 542)
10.    Dagen gaaer med raske Fjed (DDS 771) (HSSB 543)
11.    Til vor lille Gjerning ud (DDS 772) (HSSB 544)
12.    I fjerne Kirketaarne hist (DDS 776)
13.    Bliv hos os, naar Dagen helder (DDS 773) (HSSB 545)
14.    Den skjønne Jordens Sol gik ned (DDS 774) (HSSB 546)
15.    Den store stille Nat gaaer frem (DDS 777)
16.    Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred! (DDS 779)
17.    Fred hviler over Land og Bye (DDS 778) (HSSB 547)
18.    Den store Seilads
19.    På Sjølunds fagre sletter (HSSB 472)
20.   Efteraars-Tone
21.    I sne står urt og busk i skjul (HSSB 252)
22.   Græshoppen
23.   Børnenes sang til storken
24.   Bekjendelser (HSSB 85)
25.   Dugdraaben
26.   Dejlig er jorden (DDS 121)
27.   Den Miskundelige (DDS 31)


For the music, go to here 

No comments: