Tuesday 3 March 2020

KVS: 'Tro og tvivl'

The below translation is from a debut collection of poetry by the Danish writer Keld Vorup Sørensen. The collection, Glemslens Territorier, appeared in 2020, published by mellemgaard.


TRO OG TVIVL

Troen
er en skrøbelig sejlbåd
midt på tvivlens endeløse hav

Selv har jeg aldrig haft modet
til at stige ombord

I stedet foretrækker jeg
blot at gå på vandet

Det forekommer mig
langt mindre usikkert


FAITH AND DOUBT

Faith
is a frail sailing boat
out on doubt’s endless ocean

I’ve never myself had the courage
to clamber on board

Instead I prefer
just to walk on the water

This seems to me to be
far less uncertain

No comments: