Wednesday 25 May 2022

Nils Ferlin: 'Får jag lämna några blommor'


 

Får jag lämna några blommor

 

Får jag lämna några blommor – ett par rosor i din vård,

och du må ej varda ledsen, min kära.

Ty de rosorna är komna från en konungagård,

det vill svärd till att komma dem så nära.

 

Den ena den är vit 

och den andra den är röd,

men den tredje vill jag helst dej förära.

Den blommar inte nu, 

först när givaren är död,

– den är underlig den rosen min kära.

 

-------------

 

Den ena den är vit 

och den andra den är röd,

men den tredje vill jag helst dej förära.

Den blommar inte nu, 

först när givaren är död,

– men då blommar den rätt länge, min kära.

 

 

May I leave some flowers when parting

 

May I leave some flowers when parting – a few roses for your care,

and you must ward off all sadness, my dear one.

For a royal estate is where they have bloomed once, and I swear

it would take a sword for one to get near one.

 

The first one, it is white

and the second, it is red,

but the third I would bestow my heart’s nearest.

It will not bloom until

he who gives it is no more –

it is strange indeed that rose is, my dearest.

 

--------------

 

The first one, it is white

and the second, it is red,

but the third I would bestow my heart’s nearest.

It will not bloom until

he who gives it is no more –

but will bloom then quite a long time, my dearest.

 

No comments: