Monday, 31 May 2010

A poem by another former Dutch poet laureate - Gerrit Komrij


BESCHAVING

Er was onder mijn hersenpan
Geen schuld die me bezwaarde –
Ik kende niet de fado van
De laatste mens op aarde –

Ik was een doodgelukkig kind –
Er waren kinderen als ik –
Ik waaide mee op elke wind
En had dezelfde schik.

In dromen martelde ik verwoed,
Maar had van niets berouw –
Nu ben ik menselijk en goed
En heb het Spaans benauwd –


CIVILISATION

Within my brain no shadow of
Some heavy guilt since birth –
I did not know the fado of
The last man here on earth –

When young I saw the world bright-eyed –
And there were children just like me –
I swam along on every tide
Contented as can be.

In dreams I grimly turned the screw,
Remorse, no, not a shred –
Now I am human, good and true
And live in mortal dread –

No comments: