Wednesday 10 August 2011

Another poem by the Dutch poet Martin Reints, in English and Danish translation


By the aqueduct

Over the water of the canal
waves spread

and from the way the waves
spread across the canal
you can see that a ship has passed by

someone else is standing listening
to the cars and the lorries zooming past
over the road under the water

and someone else is sitting in a parked car
watching the slow procession of the clouds

above the expanse of water
and the green pastures.


Ved akvædukten

Over vandet i kanalen
går der bølger

og fra bølgernes måde at gå
over kanalen på
kan du se at et skib er passeret

en anden står og lytter
til de biler og lastbiler der drøner
frem over vejen under vandet

og en tredje sidder i en parkeret bil og kigger
på skyernes langsomme passage over himlen

hen over det åbne vand
og de grønne vange.

No comments: