Tuesday 16 August 2011

Another poem in English and Danish translation by the Dutch poet Martin Reints

Fringe of reeds

The female shop assistant:
‘what you’re looking for
doesn’t exist’

the other female shop assistant:
‘it does exist once you stop looking for it’

the world on this side of the door
is the same as the world you enter
when you go through the door

the land settles, the water flows
the fringe of reeds billows in the mist.Krans af tagrør

Ekspeditricen:
‘det du søger efter
findes ikke’

den anden ekspeditrice:
‘det gør det når du holder op med at søge’

verdenen på denne side af døren
er densamme som den verden du betræder
når du går gennem døren

landet sætter sig, vandet strømmer
kransen af tagrør svajer i disen.

No comments: