Monday, 12 March 2012

Poem by the Swedish poet
Johannes Edfeldt (1904-97)


Interiör

Flickan mumlar sin läxa: ‘Er kam geritten...’
Taxen gnyr i sin korg: han jagar i drömmen
ekorrar, under det regnet slår sina dova
virvlar mod villabalkongen och fönsterrutan.

Värld inom världen, du är ju en ö som lyfter
jord, träd, örter och fågelbon ur kaos!
Kåda doftar din omkrets, ständigt hotad,
ändå lika verklig som havet och natten.


Interior

The girl murmurs her homework: ‘Er kam geritten...’
The dachshund whimpers in his basket: in his dream
he is chasing squirrels, while the rain flings its muffled
eddies against the house balcony and window pane.

World within the world, you are an island that lifts
earth, trees, plants and bird’s nests out of chaos!
Resin pervades your perimeter, constantly threatened,
yet just as real as the sea and the night.

No comments: