Friday 13 February 2015

Anna Maria Lenngren in good form as usual


Till fru ***, som är rädd för ormbett

Ni anser ormbett som en fara –
Men om ett sådant djur er stack,
Så kan ni säker derpå vara
Att ormen straxt af etter sprack.


For Mrs ***, who is afraid of snakebites

A snakebite you regard as frightening –
If such a creature did its worst,
You can, though, rest assured like lightning
The snake from venom then would burst.

No comments: