Monday 20 March 2017

A poem about a man who is an abyss by Toon Tellegen


Ik ben benieuwd


Ik ken een man die een afgrond is

er groeien rozen langs zijn wanden
en een enkel schichtig boompje van grote zeldzaamheid

er zijn spelonken in hem
waaruit vleermuizen tevoorschijn schieten,
’s avonds als het donker wordt

mensen die zich te ver vooroverbuigen
vallen in hem,
er wordt gegist naar hun lot

er staan reusachtige waarschuwingsborden op de wegen naar hem toe

er wordt langs hem gepatrouilleerd,
er worden voorstellen gedaan hem dicht te gooien

ik gooi een steentje in hem,
ik ben benieuwd of ik het neer hoor komenI’m curious


I know a man who is an abyss

roses grow along his walls
and a lone timorous small tree that is extremely rare

there are caves in him
out of which bats come flitting
in the evening when it grows dark

people who lean too far out
fall into him
their fate is only guessed at

there are huge warning signs on the roads leading to him

patrols are maintained along him,
proposals are made to have him filled in

I throw a pebble into him,
I’m curious if I will hear it reach the bottom


No comments: