Sunday 12 March 2017

An Andersen poem that Grieg has written music toHjertets Melodier.

VI.

[Du fatter ei Bølgernes evige gang]

______

 

Du fatter ei Bølgernes evige Gang

Ei Aanden som svulmer i Tonernes Klang,

Ei Følelsen dybt i Blomstens Duft,

Sollysets Flamme mod Storm og Luft,

De Fugles Qvidren af Længsel og Lyst,

Og troer dog, Du fatter en Digters Bryst?

 

Der svulmer det meer, end i Bølgens Gang,

Der findes jo Kilden til hver en Sang,

Der voxer Blomsten med evig Duft,

Der brænder det uden den kjølende Luft,

Der kjæmpe Aander i Længsel og Lyst,

De kjæmpe mod Døden dybt i hans Bryst!

1 comment:

John Irons said...

i have made revisions to the translation several times today.