Thursday 7 December 2017

A short poem by Wim Brands

Schelp

Misschien dat je hardhorend wordt en blijna blind
en andere eigenaardigheden ontwikkelt:
soms huppel je, het lijkt op vallen.

Mensen keren zich van je af.
Er is bijna niemand die nog
tegen je praat.

En ergens ligt een schelp
groter dan

een gehoorapparaatShell

Perhaps you get hard of hearing and almost blind
and develop other peculiarities:
skip a bit at times, it looks like falling.

People turn away from you.
There’s hardly anyone still
speaks to you.

And somewhere a shell lies
bigger than

a hearing aid

No comments: