Saturday 9 December 2017

'What freedom is" - Wim Brands again

Wat vrijheid is

Wat vrijheid is leerde ik van een oom die in vee handelde.
Na zijn vijftigste kreeg hij een vriendin.

Zij had evenveel verstand van koeien als hij.
Soms namen ze een dag vrij.

Ze noemden dat vakantie.
Ze bezochten dan een veemarkt.


What freedom is

I learnt what freedom is from an uncle who dealt in cattle.
When past fifty he acquired a lady friend.

She knew just as much about cows as he did.
Sometimes they took a day off.

They called that a holiday.
They then visited a cattle market.

No comments: