Wednesday 25 April 2018

Eva Ström - a poem on the deadly sins


Dödssynder åtrår ni mig ännu?
Vrede vill du blomma i mig?
Vill du driva blodet till mina kinder
och få mitt hjärta att accelerera.
Avundets korta sting,
vill du träffa mig,
låta mig fåfängt få rasa
efter ett annat liv.
Jag vill känna högmodet och gå
med högmodets vadderade nacke,
jag vill känna den beska älskogens söta sting i min kropp,
och vila en stund på smickrarnas ockersålda mattor.
Jag vill känna hur slugheten får min hjärna att arbeta
och hur omåttligheten griper tag i mig i ett vällustigt begär.
Dödssynder åtrår ni mig?
Kan ni ännu verka i mig?


Deadly sins do you still covet me?
Anger would you bloom within me?
Would you drive blood into my cheeks
and cause my heart to accelerate.
Stabbing stings of envy,
Would you prick me,
cause me to rave in vain
for some other life.
I want to feel pride and strut
with pride’s upholstered neck,
I want to know the sweet stings of acrid passion in my body,
and rest for a while on flatterers’ usury-priced carpets.
I want to know how cunning gets my brain working
and how excess seizes me in voluptuous desire.
Deadly sins do you covet me?
Can you still act within me?No comments: