Friday 4 October 2019

Guido Gezelle: "Gij zegt dat ’t vlaamsch te niet zal gaan"GIJ ZEGT DAT ’T VLAAMSCH TE NIET ZAL GAAN

Gij zegt dat ’t vlaamsch te niet zal gaan:
’t en zal!
dat ’t waalsch gezwets zal boven slaan:
’t en zal!
Dat hopen, dat begeren wij:
dat zeggen en dat zweren wij:
zoo lange als wij ons weren, wij:
’t en zal, ’t en zal,
’t en zal!


YOU SAY THAT FLEMISH SOON WILL DIE

You say that Flemish soon will die:
Not so!
That dull Walloon it will outvie:
Not so!
This is our hope, our fervent prayer:
This is our claim, ’tis this we swear:
While we have Flemish breath to spare:
Not so, Not so,
Not so!

No comments: