Sunday, 19 September 2021

H.H. ter Balkt: 'Aan Oswald von Wolkenstein'
Aan Oswald von Wolkenstein

 

        ‘Es leucht durch graw die vein lasur’*

         O. von W.

 

In de buik van de vliegende ijzeren vis

(en ijzeren tongen als vaantjes in de diepte)

ah, Oswald! vliegen wij over de zeeën,

over New Found Land, over Barbarije,

over Vlaanderen, Duitsland, Oostenrijk

en naar de opeengestapelde tarwevelden van ‘t Nieuwe York;

jij dobberde in de Zwarte Zee en werd gered,

en bijna alle zeeën zijn nu Zwart, Oswald…

 

 

To Oswald von Wolkenstein

 

        ‘Es leucht durch graw die vein lasur’*

         O. von W.

 

In the belly of the flying iron fish

(and iron tongues like pennants in the depths)

ah, Oswald! we fly over the oceans

over New Found Land, over Barbary.

over Flanders, Germany, Austria

towards the heaped-up wheatfields of the New York;

you bobbed around in the Black Sea and were rescued,

and nearly all the seas are Black now, Oswald…

 

 

*Through the early grey the fine azure begins to gleam

No comments: