Friday 8 July 2022

Ole Sarvig: 'Spinet' (Jeghuset, 1944)

One year later

 Spinet

 

Regnens klimpren på tynde glas.

Mens dagen koger derude.

Og der er mørke i lyset herinde

bag ruden.

Og mens regnen klimprer

på sit spinet,

dør grådagen bort,

og det nye kommende kommer

bag horisonterne

uger og måneder borte

som lys over øde have og lande,

forfærdelig lyst

den dag,

det endelig er over os.

 

 

Spinet

 

Tinkling rain against thin glass.

While outside day’s almost boiling.

And there is dark in the light here behind

the window.

And while rain is tinkling

on its spinet,

the grey day dies down

and what’s new to come is now coming

behind horizons still

weeks even months in the distance

as light over seas and lands quite deserted,

horrendously bright,

the day,

that is finally upon us.

 

No comments: