Monday 7 November 2022

Vilhelm Ekelund (1880-1949): 'Ro'


 

RO 

 

Den svåra dagen redan 

nu lutar mot sitt fall; 

en dunkel sky – där nedan 

är himlen klar och kall. 

 

Min själ, var tröst, var stilla, 

mitt hjärta, kväf ditt skri! 

Hur snart blir allting stilla, 

hur snart är allt förbi. 

 

 

REST

 

The heavy day already

inclines and starts to fold;

beneath a dark cloud – steady,

the sky is clear and cold.

 

My soul, be cheered, be still now,

My heart, suppress your cry!

How swiftly all grows still now,

How swiftly night is nigh.


No comments: