Monday 20 August 2012

Poem by the Norwegian writer
Inger Elisabeth Hansen (b. 1951)


Den høye og den lave mor

Hun sier:

«Mitt råd er dette:
Det gjelder å holde reven
mett
og høna hel. »

Et hellig moderbryst holder himmelen oppe.
Dette berget har alle besteget
og glemt. Selv Herren sover
på sin trone av melk.

Jeg snur meg.
Jeg vender brystene ned.
Jeg bøyer meg under barnet.

Et barn kan drikke seg opp til øyne
som våkner i skyenes melk.

Jeg husker Herren slik han ble skapt.
Ordet var hos meg før ham.


The high and the low mother

She says:

‘My advice is this:
You must keep the fox well-fed
and the hen in one piece.’

A holy mother’s breast holds up the heavens.
This mountain all have climbed
and forgotten. Even the Lord sleeps
on his throne of milk.

I turn round.
I turn my breasts downward.
I bow down to the child.

A child can drink up to eyes
that awake in the milk of the clouds.

I remember the Lord as he was created.
The word was with me before him.

No comments: