Monday 27 August 2012

Poem by the Dutch poet Hanny Michaelis - in Danish too.

Met de jaren
moet er veel worden weggegooid.
De gedachte bijvoorbeeld
dat geluk mild is en duurzaam
iets als een zuidelijk klimaat
in plaats van een blikseminslag
die levenslang gekoesterde
littekens achterlaat
 
As years pass
a great deal has to be discarded.
The thought for example
that happiness is mild and lasting
a bit like some southern climate
instead of a bolt of lightning
that leaves behind scars
cherished for life.
 
Med årene
skal meget kasseres.
Tanken for eksempel
at lykken er mild og bestandig
lidt som et klimat sydpå
i stedet for et lynnedslag
der efterlader ar
man hæger om livet ud.

No comments: