Wednesday 29 August 2012

Poem by the Norwegian writer
Sigbjørn Obstfelder, 1866-1900

Rugen skjælver

Hvad er det, som rører sig borte i rugen?
                  Rugen skjælver.
Det er østenvinden, som bølger i kornet.
                  Rugen skjælver.

Hvad er det, som bugter sig borte i rugen?
                  Rugen skjælver.
Det er natten, som kommer med bugtende skygger.
                  Rugen skjælver.

Hvad er det som reiser seg borte i rugen?
                  Rugen skjælver.
Det er datteren vor, som skjæmmed seg i rugen.
                  Rugen skjælver.


The rye’s a-quiver

What is it moving out in the rye?
                  The rye’s a-quiver.
It’s the wind from the east as it heaves in the corn.
                  The rye’s a-quiver.

What is it twisting out in the rye?
                  The rye’s a-quiver.
It is night that is coming with twisting shadows.
                  The rye’s a-quiver.

What is it getting up out in the rye?
                  The rye’s a-quiver.
It is our daughter who’s shamed herself out in the rye.
                  The rye’s a-quiver.

No comments: