Wednesday 15 August 2012

Poem by the Norwegian poet
Georg Johannesen (1931-2005)


Fullmånen

Femten jorddiametre borte:
Månen med ødelagt ansikt
suger havet en meter mot seg

Den spedalske kongen derute
behandles med solskin
i en lufttom natt

mens en globus i full størrelse
beveger seg langsomt rundt
i et omslag av vind


The full moon

Fifteen earth diameters away:
The moon with ruined face
sucks the sea a metre towards it

The leper king out there
is treated with sunshine
in an airless night

while a full-size globe
slowly revolves
in a poultice of wind

No comments: